شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن GFRC - GRC بیمه سینا کرج

پروژه اجرای پنل بتن جی اف آر سی بیمه سینا

 نام پروژه  بیمه سینا
 موقعیت  شعبه کرج
 کارفرما  شرکت بیمه سینا
 مصالح استفاده شده پنل های بتن جی اف آر سی - GFRC
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی اف آر سی مدولار

 مدت پروژه

 3 ماه