برج های کنترل سارمان بنادر | بندر دیلم

 

 موقعیت بندر دیلم
 کارفرما سازمان بنادر دیلم
مصالح استفاده شده پنل GRC
متراژ  350 متر مربع
شروع پروژه سال 1401
 مدت پروژه  در حال اجرا

 

 


 برج کنترل سازمان بنادر | بندر لاور

 

 

برج کنترل سازمان بنادر | جی آر سی