شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

پروژه پنل های بتن جی آر سی مرکز چشم پزشکی نصیر

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی مرکز چشم پزشکی بصیر

 نام پروژه  مرکز چشم پزشکی نصیر
 موقعیت  کیش
 کارفرما  خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی GRC - GFRC
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی اف آر سی به ابعاد 56 در 56 سانتی متر
 مدت پروژه  سه ماه 

 

بتن جی اف آر سی

 

 

قیمت نما جی اف آر سی