شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

پروژه استادیوم بعثت ماهشهر

 

 موقعیت ماهشهر
 کارفرما شرکت عملیات غیرصنعتی
مصالح استفاده شده پنل GRC
متراژ  3000 متر مربع
شروع پروژه سال 1400
 مدت پروژه  در حال اجرا

 

 


 جی آر سی

 

grc 0008