شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

مجتمع مسکونی شیراز

 

 موقعیت شیراز
 کارفرما بخش دولتی
 توضیحات پنل GRC
متراژ  300 متر مربع
شروع پروژه سال 1400
 مدت پروژه   1 ماه 

 

 


 grc

 

grc