پروژه نما بیمارستان مسیح دانشوری

 

 

 موقعیت تهران
 کارفرما شرکت مهندسی پارسازه
 مصالح استفاده شده پنل های سبک آلومینیومی
متراژ پروژه 3500
شروع پروژه سال 1400

 مدت پروژه

 8 ماه

 

 

 

 

sorin-gfrc-10.jpg

 

 sorin-gfrc-011.jpg