شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

GFRC | GRC در تهران پروژه حسینه عشاق الحسین

پروژه نما جی اف آر سی حسینه عشاق الحسین تهران

طراحی، تولید و نصب پنل نما جی اف آر سی GFRC

 

 نام پروژه پروژه حسینه عشاق الحسین
 موقعیت تهران
 کارفرما خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های نما جی اف آر سی
 ابعاد پنل ها  در دو سایز ( سفارشی )
آدرس تهران - ضلغ جنوبی میدان امام حسین تهران -  خیابان صفا - حسینه عشقا الحسین

 مدت پروژه

 3 ماه

 

 

123