شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن جی آر سی کوهسنگی

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی کوهسنگی

 نام پروژه  کوهسنگی
 موقعیت  مشهد
 کارفرما  خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی GFRC 
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 70 در 70 سانتی متر
 مدت پروژه  دو ماه