شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

نمونه اجرا شده نمای آلومینیومی | استادیوم تنیس ایران مال

پروژه کلمپ های زمین تنیس ایرانمال _ نمای آلمینیومی

 

 نام پروژه زمین تنیس ایرانمال
 موقعیت تهران
 کارفرما شرکت مهندسی پارس گوفکا
کارفرمای اصلی شرکت مهندسی البرز تات
 مصالح استفاده شده کلمپ های فلزی نما

 مدت پروژه

 3ماه

 

 

 نما استادیوم تنیس ایران مالنما استادیوم تنیس ایرانمال