• (021)88280994-5

  • 09127272342

  • Tech@Litracon.ir

 

GFRC | GRC در شیراز پروژه نما واقع در حکیم الهاشمی

پروژه نما جی اف آر سی شیراز - حکیم الهاشمی

طراحی و تولید  پنل نما جی اف آر سی GFRC

 

 نام پروژه مجتمع مسکونی شیراز
 موقعیت شیراز
 کارفرما خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی آر سی 110سانتی متر در 140سانتی متر

 مدت پروژه

  1 ماه