شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

GFRC | GRC دراهواز پروژه سازمان مدیریت خوزستان

پروژه نما جی اف آر سی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان - اهواز

طراحی، تولید و نصب پنل نما جی اف آر سی GFRC

 

 

 نام پروژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 موقعیت خوزستان-اهواز
 کارفرما خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 110سانتی متر در 110 سانتی متر

 مدت پروژه

  3 ماه

 

 

پنل نما جی اف آر سی در خوزستان اهواز

 

پنل نما جی اف آر سی در خوزستان اهواز

 

پنل نما جی اف آر سی در خوزستان اهواز

 

پنل نما جی اف آر سی در خوزستان اهواز