شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

GFRC | GRC درتهران پروژه نما المپیا سنتر

پروژه گنبد جی آر سی المپیا سنتر واقع در تهران

طراحی، تولید و نصب نما جی آر سی GRC

 

 نام پروژه المپیا سنتر
 موقعیت تهران - پونک
 کارفرما  خصوصی
 مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی آر سی
 ابعاد پنل ها  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 120 سانتی متر در 160سانتی متر

 مدت پروژه

  3 ماه

 

 

17
نمای جی اف آر سی در تهران