شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

پروژه پنل های بتن GFRC - GRC مجتمع میرزای شیرازی

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی مجتمع اداری تجاری میرزای شیرازی

نام پروژه  مجتمع میرزای شیرازی
موقعیت  تهران - خیابان میرزای شیرازی
کارفرما  خصوصی
مصالح استفاده شده  پنل های بتن جی اف آر سی GFRC
ابعاد پنل ها

پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 70سانتی متر در 70 سانتی متر

مدت پروژه سه ماه

 

قیمت پنل نما بتن GRC

 

هزینه اجرا پنل نما بتن GRC