شرکت دانش بنیان مبتکر بتن سورین

 

مدل آماده GFRC - مدل کژال

شرح :

					

					
					
				
			

			

				

  

نام طرح کژال
ابعاد

50*50

60*60 

رنگ سفارشی
وزن 8 to 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)