• (021)88280994

  • (021)91074080

  • Tech@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن GFRC - GRC سازمان انتقال خون منطقه 1 تهران

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی سازمان انتقال خون منطقه یک تهران

نام پروژه: سازمان انتقال خون تهران

موقعیت : تهران - انوبان صدر- قبل از تونل صدر- نیایش

 کارفرما: سازمان انتقال خون شهر تهران

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 40 سانتی متر در 40 سانتی متر

 مدت پروژه : 4 ماه

بتن جی آر سی چیست

قیمت نما جی آر سی

بتن جی آر سی

بتن جی آر سی در ایران

قیمت و هزینه بتن جی آر سی

بتن جی آر سی چیست

قیمت بتن جی آر سی

جی آر سی