• (021)88280994

  • (021)91074080

  • Tech@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن جی آر سی بازار بندر انزلی

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی بازار بندر انزلی

نام پروژه: بازار ماهی فروشان بندر انزلی

موقعیت : انزلی

 کارفرما: شیلات

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 100سانتی متر در 100 سانتی متر

 مدت پروژه : یک ماه

قیمت اجرای نمای جی اف آر سی

بتن جی اف آر سی چیست ؟

بتن نما پیش ساخته جی اف آر سی