• (021)88280994

  • (021)91074080

  • Tech@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن جی آر سی کوهسنگی

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی کوهسنگی

نام پروژه: کوهسنگی

موقعیت : مشهد

 کارفرما: خصوصن

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 70 سانتی متر در 70 سانتی متر

 مدت پروژه : دو ماه

 نمای بتن GFRC

  نمای بتن GFRC چیست

GFRC  چیست

GFRC پنل پیش ساخته نما