• (021)88280994

  • (021)91074080

  • Tech@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن GFRC - GRC بیمارستان صدیقه زهرا

پروژه اجرای پنل بتن جی اف آر سی بیمارستان صدیقه زهرا

نام پروژه:بیمارستان صدقیه زهرا

موقعیت : تهران - منطقه 20

 کارفرما: خصوصی

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی اف آر سی GFRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی اف آر سی مدولار

 مدت پروژه : در حال طراحی

پروژه اجرا شده بتن جی اف آر سی GFRC

شرکت تولید کننده بتن جی اف آر سی GFRC  در ایران

پروژه اجرا شده بتن جی اف آر سی GFRC