• (021)88280994

  • (021)91074080

  • Tech@Litracon.ir

 

نمونه اجرا شده پنل های بتن GFRC - GRC مجتمع فانوس

پروژه اجرای پنل بتن جی آر سی GRC مجتمع فانوس

نام پروژه: مجتمع فانوس

موقعیت : اتوبان تهران - قم

   کارفرما: خصوصی

مصالح استفاده شده: پنل های بتن جی آر سی GRC

ابعاد پنل ها:  پنل های بتن جی آر سی به ابعاد 70سانتی متر در 70 سانتی متر

 مدت پروژه : 2 ماه

 

قیمت نما بتن GRC چقدر است

قیمت نما بتن GRC

 نما بتن GRC

قیمت نما بتن GRC چقدر است

قیمت تمام شده نمای بتن GRC

مدل نما بتن GRC

طرح نما اجرا شده GRC

طرح بتن نما GRC

 GRC بتن چیست

قیمت نصب و اجرا نما بتن GRC

قیمت نما بتن GRC چقدر است

مدل و طرح نما بتن GRC